FAQ

Mijn dochter heeft leerproblemen, kan homeopathie helpen?
Jazeker is dit mogelijk. Samen met de ouders en het kind zoek ik precies uit waar het probleem zit. En vooral hoe het kind dit ervaart. Naast de last van het leerprobleem zelf heeft het kind vaak ook stress opgelopen. Met homeopathie worden alle problemen die het kind ervaart gelijktijdig aangepakt. Vaak zien we dat het kind tijdens de behandeling zowel beter gaat presteren op school, zich beter kan concentreren, als ook beter gaat slapen, zich vrolijker voelt, minder angstig wordt en meer energie krijgt. Ik werk ook samen met een orthopedagoog.

Ik heb klachten, maar de artsen kunnen niets vinden. Kan ik bij u
   terecht?
Dat is heel goed mogelijk. Juist in de fase waarin artsen nog niets kunnen aantonen met onderzoek en mensen zich toch niet goed voelen, kan homeopathie leiden tot goede resultaten.

Kan ik de medicijnen van de arts gewoon blijven gebruiken?
Dit is zelfs de bedoeling. Pas als u zich beter gaat voelen tijdens de homeopathische behandeling kunt u zelf met uw arts bespreken wat de mogelijkheden zijn om met de medicijnen te minderen. Het is niet aan een homeopaat om medicijnen, die door een ander zijn voorgeschreven, te stoppen.

Is het niet veel veiliger om naar een homeopaat te gaan die ook arts
   is?
Voor een verantwoorde homeopathische behandeling is het niet nodig dat de homeopaat ook arts is. Wel is het nodig dat de homeopaat goed weet waar de grens ligt wanneer doorverwezen moet worden naar een arts. Vanwege mijn ruime ervaring in de gezondheidszorg ken ik deze grens goed. Als een client zou weigeren een arts te bezoeken terwijl ik dat wel nodig vind, zal ik deze persoon niet (verder) behandelen.

Mag ik tijdens een behandeling koffie drinken en gewone tandpasta
   gebruiken?
In mijn praktijk gelden geen beperkingen op het gebruik van koffie, tandpasta of wat dan ook. Als u bepaalde middelen gebruikt die nadelig zijn voor de homeopathische behandeling zal ik dit met u bespreken. U maakt dan zelf de keuze, nadat u goed geïnformeerd bent.

Hoe lang duurt een behandeling?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het hang onder andere af van hoe lang de klachten al bestaan en welke behandelingen er al hebben plaats gevonden. Wel kan ik zeggen dat de meeste consulten in het begin van de behandeling plaatsvinden. Als de juiste remedie gevonden is, nemen de aantallen consulten snel af, en kan vaker worden volstaan met een telefonisch consult.

Ons zoontje vertoont heel moeilijk gedrag, wat niet te corrigeren is.
   We worden er moedeloos van. Wat kunnen we verwachten van
   homeopathie?
In een consult met u zal ik een zo goed mogelijk beeld van het gedrag en van de gezinssituatie proberen te krijgen. Als het kind er niet over wil of kan praten, bijvoorbeeld omdat het nog te jong is, of omdat het te pijnlijk is, kan ik in een spelsituatie veel informatie krijgen. Altijd staat voorop dat het kind zich op zijn gemak voelt. Als ik voldoende informatie heb kan ik een homeopathisch middel zoeken wat de rust in het kind en in het gezin kan terugbrengen. Soms zijn ook opvoedingsadviezen nodig.

Waar worden homeopathische geneesmiddelen van gemaakt?
Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt van plantaardige, minerale of dierlijke grondstoffen. De grondstoffen worden verdund en geschud. Dit proces heet potentieren. Een homeopathisch geneesmiddel wordt ook wel een potentie genoemd. Hoe vaker verdund en geschud, hoe hoger de potentie. Ik maak meestal gebruik van de C potenties, waarbij de grondstof telkens in stappen van 100 verdund en geschud is.